פסק הדין עת”מ 21525-07-13 גישה נ’ מתאם פעולות הממשלה בשטחים

פסק דין בעת”מ 21525-07-13 גישה נ’ מתאם פעולות הממשלה בשטחים בעניין פרסום דוחות שנתיים (דוחות תקופתיים) לפי חוק חופש המידע. פס"ד כמו חלק ניכר מפס"ד בישראל בכלל ובחופש המידע בפרט, אינו פומבי והוא זמין אך ורק לצדדים עצמם ובמקרה זה, באתר עמותת גישה.

למקור https://gisha.org/he/legal/5898/

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://gisha.org/he/legal/5898/
עדכון אחרון פברואר 28, 2020, 16:58 (IST)
נוצר ב פברואר 13, 2020, 09:09 (IST)