גבולות שמורות טבע וגנים לאומיים (17/3/19)

  1. מידע עדכני ליום 17.3.19

  2. לכל תוכנית מקומית/מפורטת (שמורת טבע או גן לאומי) יש תקנון (הוראות תכנית) משלה, והמידע הגאוגרפי אינו ממצה את המידע שבתקנונים. לשם עיון בתקנונים יש לפנות לאתר מנהל התכנון. כך לגבי כל ש"ט/ג"ל מוכרזים, יש לעיין בתשריט ההכרזה.

  3. דיוק המידע הוא על פי התשריט הפרטני (הקשיח) לכל תכנית.

בנוגע לשכבות המוצעות: כדי להעביר למעיין במידע את התמונה המלאה ככל הניתן, אנו מצורף המידע גם בקובץ. שכבה זו מציגה שטחים שקיימים לגביהם רעיונות לקידומם למעמד שמורות טבע או גנים לאומיים. מדובר בשטחים שאין לרט"ג כל מעמד סטטוטורי בהם ואינם תחת אחריותה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יוני 23, 2019, 09:06 (IDT)
נוצר ב מרץ 24, 2019, 21:58 (IST)